مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (728)

تقدیم به مهربان فرشتگانی که:لحظات ناب باور بودن، لذت و غرور دانستن، جسارت خواستن، عظمت رسیدن و تمام تجربه های یکتا و زیبای زندگیم، مدیون حضور سبز آنهاست.تقدیم با بوسه بر دستان پدرم:پدرم به استواری ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع تحقیق b (731)

2-2-6)چرخه های مدیریت دانش242-2-6-1)چرخه مدیریت دانش ویگ252-2-6-2)چرخه مدیریت دانش مه یر و زاک302-2-6-3)چرخه مدیریت دانش بیوکویتز و ویلیامز312-2-6-4)چرخه مدیریت دانش یکپارچه دالکر342-2-6-5)فرایندهای مدیریت دانش بس352-2-7)مدلهای مدیریت دانش412-2-7-1)مدل ایجاد و کاربرد دانش ویگ422-2-7-2)مدل مارپیچی دانش نوناکا ادامه مطلب…

By 92, ago