مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (728)

تقدیم به مهربان فرشتگانی که:لحظات ناب باور بودن، لذت و غرور دانستن، جسارت خواستن، عظمت رسیدن و تمام تجربه های یکتا و زیبای زندگیم، مدیون حضور سبز آنهاست.تقدیم با بوسه بر دستان پدرم:پدرم به استواری ادامه مطلب…

By 92, ago