— -فایل پروژه - ریسرچ-459)

سازمان
سازمان عبارت است از:هماهنگی معقول تعدادی از افراد که از طریق تقسیم وظایف و برقراری روابط منظم و منطقی برای تحقق هدف یا منظور مشترکی، به‌طور مستمر، فعالیت می‌کنند»(علاقه‌بند،1388، ص7).
عوامل درون سازمانی


«مانند اعمال آشکار و پنهان مدیریت خبر،تاثیرپذیری کادرهای درون رسانه از ارزش های جامعه خارج از رسانه،اعمال نظر خبرنگاران و گزینش گران درون رسانه و همچنین امکانات هر رسانه از لحاظ کمی و کیفی برای ارائه خبر»(شکرخواه،1388، ص55).
ساختار سازمانی
رابینز»(1982)ساختار سازمان را وضع قوانین و مقررات با هدف تقسیم‌کار، تعیین سطوح‌ سلسله‌مراتب‌ سازمانی، تعیین مرکزیت قدرت و اختیارات تصمیم‌گیری، میزان پایبندی و اتکای سازمان به قواعد و مقررات و رویه‌هایی برای هدایت و رفتار کارکنان تعریف می‌کند. و ساختار در خبر عبارت است از یک« سیستم موثر پخش اطلاعات برای مخاطبان مبتنی بر اینکه حداکثر استفاده را از پرسنل، بودجه و منابع ببرد»(پرایس،1388، ص73).
فرهنگ سازمانی
یا فضای سازمانی، یعنی الگوی کلی رفتار، باورهای مشترک و ارزشهایی که اعضاء با هم در آن شریک‌ هستند. به عبارت دیگر «فرهنگ را میتوان به ارزشها یا پیش فرضهای مشترکی تشبه کرد که کارکنان در مور جهان و طبیعت بشری مفروض میدارند»(اربطانی،1388، ص61).
عوامل مادی و سرمایه‌ای
شامل منابع مالی نظیر«درآمد کل ناشی از همه منابع شامل فروش امتیاز نمایندگی، تبلیغات و حمایت مالی برنامه ها، سرمایه گذاری دولت، فروش برنامه و حقوق تلویزیونی»( پرایس،1388،ص103). بودجه، درآمد از محل مالیات، تبلیغات بازرگانی و فروش محصولات رسانه و منابع غیرمالی مانند: زمین، ساختمان که از راه هایی واگذاری از سوی دولت و یا از سوی مردم و یا خرید از سوی سازمان رسانه بدست می آید. همچنین تاسیسات، تجهیزات فنی و اداری،وسایل حمل و نقل از جمله امکانات مالی و سرمایهای سازمان هستند.
منابع انسانی
مهمترین منبع در صنعت رسانه، نیروی انسانی است. منظور از منابع انسانی یا نیروی انسانی فرایند فراخوانی، جذب، آموزش، استخدام و بهکارگیری افرادی است که توانایی، مهارت‌های تخصصی و فنی و صلاحیت‌های عمومی لازم برای تصدی مشاغل مختلف مورد نیاز سازمان را دارا باشند.(همان ،ص101-85)
کمیت
در فرهنگ‌ فارسی معین به معنای مقدار، اندازه و تعداد و در فرهنگ انگلیسی به فارسی آریانپور قدر، اندازه، درجه، میزان و در فرهنگ انگلیسی به انگلیسی «لانگ‌من» معادل ارزش،تعداد، مقدار و شماره معنا شده است. در این تحقیق نیز منظور ما از واژه کمیت، تعداد، میزان و تنوع محصولات خبر است.
کیفیت
در فرهنگ فارسی معین به چگونگی و چونی معنا شده و در فرهنگ انگلیسی به فارسی آریانپور به چونی، کیفیت، خصوصیت، درجه، برتری و صفت مخصوص و در فرهنگ لانگ‌من نیز درجه و رتبه معنا شده است. در تحقیق حاضر منظور ما از کاربرد واژه کیفیت صفت مخصوصی است که نشان از مرغوبیت محصول دارد بطوری که در مقایسه با موارد مشابه خودش برتری یا پستی آن به وضوح قابل اندازه‌گیری است.
2-7-1 واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی به صورت عملیاتی
خبر
با توجه به تعاریف ارایه شده از خبر در بخش مفهومی، منظور ما از خبر در این پژوهش، بیان و یا گزارش وقایع و رویدادها است که با عنوان کلی پیام برای اطلاع و آگاهی مخاطب ارسال می شود. شبکههای خبری تلویزیونی برای افزایش میزان توجه و جلب نظر مخاطب خبرها را به شکل های مختلف ارایه میکنند که به عنوان قالب‌های خبری شناخته میشوند. بر این اساس، هر آنچه که تحت عنوان خبر مکتوب،گزارش‌،مصاحبه و تصویر در یک بخش خبری پخش می‌شود خبر نامیده می شود.
اتاق خبر
بر اساس آنچه که در تعریف مفهومی ارایه گردید منظور ما از اتاق خبر در این تحقیق نوع جدید آن بوده و شامل واحد یا مکانی است که تمامی فرایند تولید و پخش اخبار در این مکان مدیریت می شود. مکانی که به تجهیزات فنآوری دیجیتال مجهز است. در این مکان افرادی تحت عنوان سردبیر، دبیر، گزارشگر، خبرنگار، گوینده، تصویربردار، تدوینگر، گرافیست، کارگردان، صدابردار، نورپرداز و اپراتور رایانه پخش زیر نظر چند مدیر میانی و یک مدیر ارشد فعالیت می کنند. کارکنان اتاق خبر بر اساس ساختارهای تعریف شده(چارت سازمانی،خط مشیها و دستورالعمل های ابلاغی) و فرهنگ سازمانی حاکم (ایدئولوژی و ارزشهای پذیرش یافته)وظایف محوله را اجرا میکنند. نیروی انسانی شاغل در اتاق خبر و مکانهای تولید و پخش از طریق سیستم اتوماسیون به صورت یکپارچه با هم در ارتباط هستند. به عبارت دیگر فرایند ‌‌نوشتار و ویرایش خبر مکتوب، دریافت و ارسال تمامی فایلهای مکتوب، صوتیوتصویری، صداگذاری، تصویرگذاری، تدوین، آرشیو، مانیتورینگ، ادیت و ارسال بستههای آماده شده برای پخش در درون این سیستم انجام میشود. استفاده از اینترنت به منظور دسترسی آسان به اخبار خبرگزاریها و سایتهای خبری از دیگر ویژگیهای اتاق خبر است.
سازمان:
منظور از سازمان در این پژوهش واحد مرکزی خبر سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است. اتاق خبر هسته اساسی و قلب واحد مرکزی خبر است. به عبارتی واحد مرکزی خبر عنوانی است برای پوشش مجموعه فعالیتهایی برای تولید و پخش خبر در اتاق خبر صورت می گیرد.
ساختار سازمانی
منظور ما از ساختار سازمانی در این تحقیق همان چارچوبهایی هستند که جهت و میزان فعالیت در سازمان خبر بر آن استوار است و شامل قوانین و مقررات، خطمشیء، اختیارات، سبک مدیریت(حیطه نظارت محدود/نامحدود،متمرکز/نامتمرکز)سبک‌های تصمیم‌گیری و حرفهای بودن و تخصصی بودن امور در اتاق خبر هستند.
فرهنگ سازمانی
بر اساس تعریف ارایه شده از سوی اربطانی 1388، که فرهنگ سازمانی را الگوی کلی رفتار، باورها و ارزشهای مشترک اعضاء و پیشفرضهای مشترک کارکنان در مورد جهان و طبیعت بشری مفروض میداند، میزان پایبندی کارکنان به ارزشهای دینی و انسانی(میزان تعهد به اجرای مقررات و دستورالعمل های سازمان، انجام درست وظایف محوله، وفاداری به اصول حرفه ای خبر، رعایت عدالت در تمامی مراحل انجام کار و حفظ حقوق همکاران و مخاطبان وگفتمان غالب بر فضای اتاق خبر)در حوزه تعریف عملیاتی قابل بررسی هستند.
منابع مادی و سرمایه‌ای
بودجه سالانه و درآمد سازمان که از محل اعتبارات دولتی و عمومی و خصوصی از طریق تخصیص بودجه، جذب مالیات، فروش آگهی و تبلیغات، فروش محصولات رسانه، اموال منقول و غیر منقول شامل: املاک عرصه و اعیان، تاسیسات فنی، تجهیزات فنی تولید و پخش، امکانات و لوازم اداری از جمله مهمترین منابع مادی و سرمایهای سازمان هستند. میزان برخورداری سازمانها از این امکانات و بهره‌مندی کارکنان از مزایای آن در فرایند تولید محصول نقش دارد. در واقع میزان بهره‌مندی رسانه از مزایای تکنولوژی‌های نوین مانند امکان پخش دیجیتال، امکان استفاده از ماهواره‌ها برای پخش گسترده و فراگیر برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی با کیفیت دیجیتال و افزایش کیفیت تولیدات با کمک ابزارهای پیشرفته ضبط و پخش به میزان درآمد و بودجه سازمان بستگی دارد.
منابع انسانی
«مهمترین منبع در صنعت رسانه نیروی انسانی است و مدیریت در بالاترین سطح آن قرار دارد»(پرایس، 1388، ص 85). دانش مدیریت در اتاق خبر، مهارت های ادراکی، مهارتهای فنی، سابقه و تجربه کارکنان خبر در حوزه علوم ارتباطی و دانش تخصصی آنان در ارتقاء کیفیت خبر موثر است. لذا در این حوزه استخدام نیروی انسانی، آموزش، نگهداری، حقوق و دستمزد و مهارت‌های تخصصی و فنی، میزان تحصیلات از جمله مسائل مهم قابل بررسی در این بخش هستند. مدیران، سردبیران، دبیران، خبرنگاران، تصویر برداران و تدوین‌گران نیروهای اصلی اتاق خبر هستند و در فرایند تولید و پخش اخبار نقشی تعیین‌کننده دارند. بنابراین فرایند جذب، استخدام، آموزش و نگهداری این افراد مهم و قابل بررسی است.
کمیت
اصطلاح خبرهای تولیدی و غیر تولیدی اصطلاح رایجی است در صدا وسیما، منظور از خبرهای تولیدی اخباری است که سوژه‌های آن از سوی خبرنگاران و گزارشگران مطرح و بر اساس آن تولید شده ‌است و خبرهای غیر تولیدی خبرهایی هستند که از سوی روابط ‌عمومی ادارات اعلام شده‌ است و خبرنگاران در فرایند شکل‌گیری آن نقشی چندانی ندارند. موفقیت واحدهای خبری بستگی به میزان خبرهای تولیدی دارد. تعدد خبر فرصت انتخاب بیشتری برای سردبیران فراهم می‌کند تا با آرامش بیشتر بسته خبری متنوعی را برای پخش آماده کنند. از سویی زیبایی یک بولتن خبری به تنوع خبر بستگی دارد و تنوع در خبر اشاره به استفاده از تعداد قالب‌هایی دارد که خبر بر مبنای آن تولید شده است. درمجموع، تعداد و مدت پخش، دو مقوله تحت عنوان کمیت در اخبار مطرح هستند.
کیفیت
در مقوله کیفیت اخبار ما با دو متغیر مهم تحت عنوان ساختار و محتوا سروکار داریم به این معنا که ساختارها میتوانند در افزایش توجه مخاطب موثر واقع شوند و محتوا با افزودن بر اطلاعات و آگاهی مخاطب زمینه اعتماد بیشتر آنها را نسبت به رسانه فراهم نماید. در حوزه ساختار تهیه و تنظیم و انعکاس اخبار در قالب مکتوب، گزارش، مصاحبه،تصویر، کپشن، گرافیک تصویری، ارتباطات زنده تصویری و رادیویی و استدیویی مطرح میباشد. و محتوا همان پیامهایی هستند که به شیوههای مختلف برای مخاطب عرضه می شود. در شکلگیری محتوا عواملی چون: تدوین، دروازهبانی، برجسته‌سازی، سبکهای خبرنویسی و ماهیت‌ اخبار نقش دارد. چگونگی ساخت خبر و یا یک بخش خبری بطور مستقیم به وضعیت کارکنان اتاقهای خبر بستگی دارد. آنها وظیفه دارند با مشارکت جدی در فرایند تولید اخبار در نیوزروم بصورت حرفه‌ای نسبت به تهیه و تنظیم و ارایه خبر در بسته‌های خبری و پخش آن بر اساس کنداکتور در ساعات مشخص برای مخاطبان اقدام نمایند.

فصل دوم:
(ادبیات و پیشینه تحقیق)
-2ادبیات پژوهش (پیشینه تحقیق)
در باره‌ی تاثیر عوامل درون‌سازمانی رسانه‌ها بر فرایند تولید اخبار و به‌طور خاص،تاثیر عوامل درون‌سازمانی اتاق خبر بر کمیت و کیفیت اخبار در داخل کشور تحقیقات انگشت‌شماری انجام شده است. در این تحقیقات هر یک از محققان با تحدید دایره تحقیق سعی نموده تاثیر یکی از این عوامل را بر خبر یا عملکرد سازمان بررسی نماید. در این بررسی پس از جستجوی فراوان در فهرست پروژه - ریسرچ‌ها‌،مقالات و کتب،سعی گردید برخی از تحقیقات مهمی که به‌طور مستقیم تاثیر عامل‌ها یا یکی از عاملهای درون‌سازمانی را بر نحوه‌ی تولید اخبار و یا نحوه‌ی عملکرد کارکنان در بخش‌های مختلف سازمان صدا وسیما و مطبوعات مورد بررسی قرار داده‌اند انتخاب و ارایه شود. لذا در ذیل آثار محققانی که تلاش کرده‌اند به نحوی تأثیر عوامل درونسازمانی بر خبر و یا محصول سازمان را در قالب پژوهش‌ها،کتب و نشریات بررسی نمایند ارایه می‌شود.
الف. پایاننامهها
1-1-2 بررسی تطبیقی عوامل تاثیرگذار بر فرایند تولید و انتشار خبر در صداسیما و مطبوعات،عنوان پژوهش صفا فاضلی(1383)است. صفا فاضلی از جمله پژوهش‌گرانی است که تلاش نموده تاثیر و نقش عوامل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی اتاق خبر بر فرایند تولید، انتشار و پخش خبر را در مطبوعات و صداوسیما به‌طور کامل بررسی نماید.به ادعای محقق،بررسی عوامل تاثیرگذار درون سازمانی و برون سازمانی بر فرایند تولید خبر در عرصه مطبوعات و رادیووتلویزیون برای نخستین بار توسط وی صورت گرفته‌است. از همین رو پژوهش یادشده فاقد مبانی نظری است.این تعریف از خبر که خبر گزارشی از رویدادهای واقعی و عینی بوده و دارای یک یا چند ارزش خبری است و چگونگی ارائه این گزارش تحت تاثیر عوامل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی است، ملاک و رویکرد محقق برای بررسی و سهم نقش هریک از عوامل یادشده بر فرایند تولید خبر را تشکیل می‌دهد.محقق محترم با استفاده از پرسش‌نامه و انتخاب نمونه‌ها از بین کارکنان واحد خبر صداوسیما و مطبوعات،چهار عامل تاثیرگزار"ارزش‌های خبری،عوامل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی خبر و دروازه‌بانان " را در فرایند تولید و انتشار خبر مورد بررسی قرارداده است.بر اساس یافته‌های این تحقیق،ارزش‌های خبری،دروازه‌بانان خبر،عوامل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی به‌ترتیب عوامل موثر در فرایند انتشار خبر در مطبوعات و پخش به‌شمار می‌روند. بر اساس این تحقیق خبرنگاران هنگام تولید خبر در صدا و سیما و مطبوعات بیشتر تحت تاثیر زیاد ارزش‌های خبری و اعمال نظر مدیریت هستند.
2-1-2 در پژوهشی که با عنوان بررسی ارتباط بین ساختار و تعهد کارکنان معاونت صدا توسط زهراالسادات شاداب(1386) اجرا شد‌، ارتباط بین ساختار و تعهد سازمانی کارکنان این معاونت از دیدگاه کارکنان آن مورد بررسی قرار گرفت. هدف اصلی در این تحقیق بررسی ارتباط بین ویژگی‌های ساختاری این معاونت و تعهد سازمانی کارکنان آن است. به‌عبارتی مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا بین ساختار حاکم بر معاونت صدا از ابعاد پیچیدگی، رسمیت و تمرکز و تعهد سازمانی کارکنان آن رابطه معنی‌داری وجود دارد؟
این تحقیق مبتنی بر روش پیمایش بوده و جامعه‌ی آماری آن را کارکنان دیپلم به بالای معاونت صدا تشکیل داده‌اند. با استفاده از فرمول نمونه‌گیری از جامعه محدود، حجم نمونه‌ای به تعداد 302 نفر از این جامعه انتخاب و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده مورد آزمون قرار گرفتند. روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها شامل هر دو روش توصیفی و استنباطی بوده ‌است. براساس یافته‌های تحقیق، در این معاونت تفکیک افقی‌ و عمودی،رسمیت،تمرکز و تعهد سازمانی وجود دارد. وجود همبستگی معنی‌دار و معکوس بین تفکیک عمودی،تفکیک افقی و رسمیت با تعهد سازمانی کارکنان و معنی‌دار نبودن این ارتباط با تمرکز از دیگر نتایج این بررسی است. به‌عبارتی،هرجه میزان پیچیدگی و رسمیت بالا رود از تعهد سازمانی کارکنان این معاونت کاسته می‌شود و بر اساس آزمون فریدمن از دید پاسخ‌دهندگان،رسمیت مهمترین بعد از بین ابعاد ساختاری در معاونت صدا است.
31--2 آسیب‌شناسی ساختار سازمانی معاونت توسعه و فن‌آوری رسانه عنوان پژوهش سعید انبارلویی(1388)است.مسئله اصلی در این تحقیق آسیب‌شناسی ساختار سازمانی معاونت توسعه و فن‌آوری رسانه و دست‌یابی به مدل مطلوب است. ساختار سازمانی،راه و شیوه‌ای است که به وسیله آن فعالیت‌های سازمان تقسیم و سازماندهی و هماهنگ می‌شوند. سازمان‌ها ساختارهایی را بوجود می‌آورند تا فعالیت‌های عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و اعمال آنها را کنترل کنند. ساختار سازمانی مصوب معاونت‌های پیشین«طرح و توسعه»و«بهره‌برداری فنی»را تجمیع نموده و در راستای افق رسانه سازمان انجام وظیفه می‌نماید. یافته‌های تحقیق حاکی‌است، اصلی‌ترین دلیل ادغام دو معاونت پیشین کاهش اختلافات میان تحویل دهندگان پروژه‌های فنی و تحویل‌گیرندگان بهره‌بردار بوده ‌است. این تحقیق به روش تحقیق پیمایشی و با استفاده از پرسش‌نامه،مصاحبه با کارشناسان و به کمک مدل ساختار سازمانی مینزبرگ به بررسی و شناسایی ابعاد آسیب ساختار فعلی می‌پردازد. بر اساس یافته‌های تحقیق ساختار حاضر اساس تعارض قبلی را محفوظ نگه‌داشته و تننها سطح بروز این دسته از اختلافات را از حیطه نظارت مستقیم ریاست سازمان رسانه ملی به حیطه نظارت معاون توسعه و فن‌آوری رسانه تقلیل داده است. این کاهش سطح ساختاری اگر نتواند اهداف ازپیش ‌تعیین شده را محقق سازد موجب افزایش مشکلات فنی سازمان می‌گردد. نتایج تحقیق حاکی ‌است،ادغام نامناسب دو معاونت قبلی و وجود واحدهایی با وظایف موازی مهمترین آسیب این ساختار است. همچنین تفکیک افقی،عمودی و جغرافیایی کاذبی در ساختار به‌وجود ‌آمده است که نتیجه آن حذف بخش‌های موازی و برون‌سپاری برخی وظایف عمرانی و نگهداری و تفویض اختیار بیشتر به بخش فنی حوزه‌های برنامه‌ساز،به‌عنوان راهبردهای اساسی برای رسیدن به الگوی ساختار مطلوب به‌شمار می‌رود.
41- -2 در پژوهش دیگری عزت‌الله خوشدل(1382) شیوه‌ی مدیریت تولید خبر درواحد مرکزی خبر صداوسیمای جمهوری اسلامی ایرا ن را با هدف رسیدن به الگوی مطلوب مورد بررسی قرار داده است. سوال اصلی این تحقیق پژوهشگر به دنبال یافتن روش یا الگوی مشخص و مطلوب علمی در روند مدیریت تولید خبر صدا و سیما می‌باشد تا مدیریت تولید خبر در حد ممکن از پشتوانه نظری و فکری لازم در انجام فعالیت‌های عملی خود بهره‌مند شود و با پیروی از این پشتوانه و شناخت علل اصلی ضعف‌های موجود از تکرار خطاهای گذشته و اتلاف منابع و امکانات رسانه جلوگیری به‌عمل ‌آید.از آنجایی که مدیریت رسانه و به‌طور خاصی مدیریت تولید خبر از ظرفیت بسیار بالایی برای رشد و بالندگی علمی برخوردار می‌باشد،اهمیت ثبت تجارب در رشد و تکامل نظریه‌های علمی تولید خبر برجسته می‌شود.در این تحقیق سعی شده با استفاده از تجربه‌های مفید و عملی و تطبیق آنها بر مبانی مدیریت عمومی، الگوهای کاربردی مورد نیاز مدیریت شناسایی و ارایه شود. بر اساس نتایج این تحقیق اکثر قریب به اتفاق تعاریف و مفاهیم علم مدیریت با کمی تفاوت قابل بهره‌برداری در مدیریت تولید خبر می‌باشد. ضمن آنکه الگوهای بدست،آمده مانند الگوی جامع مدیریت تولید خبر شامل اصل کیفیت،اصل سرعت،اصل تولید تک‌مصرفی،اصل مخاطب فعال در چارچوب اصول اساسی مدیریت شامل اصل برنامه‌ریزی،اصل سازماندهی،اصل رهبری،اصل نظارت در این واحد جاری است. همچنین وجود الگوهای خبری(دروازه‌بانی کیفیت،الگوی حرکت شغلی،الگوی تصمیم‌گیری،الگوی رهبری،الگوی نظارت و...نشان می‌دهد که به‌راحتی می‌توان بر پایه‌های علم مدیریت، مفاهیم و مبانی جدید مدیریت تولید خبر را بنا کرد،رشته‌ای که استعداد فراوانی برای رشد و بالندگی دارد و در زیر مجموعه مدیریت رسانه فضای خوبی را به خود اختصاص خواهد داد.
51--2 تاثیر تغییر تکنولوژی آنالوگ به دیجیتال در واحد مرکزی خبر از دیدگاه مدیران پژوهش دیگری در حوزه رسانه است که به وسیله حسن نامور(1388)اجرا شده است.
در این تحقیق محقق به‌صورت کیفی در پی یافتن تاثیر تغییرات تکنولوژیک بر تولید خبر و برنامه‌های خبری است. وی با استفاده از مصاحبه‌های عمیق به منظور اخذ نقطه‌نظرات مدیران،سردبیران و کارشناسان خبر بر مبنای مطالعات نظری بر بیان تاثیر تکنولوژی دیجیتال در فرایند تولید خبر اهتمام نموده است.کاهش خطای انسانی،کاهش نیروی انسانی،کاهش تردد افراد در تحریریه خبر،کاهش اختلاف سلیقه در چرخه تولید،کاهش هزینه‌ها، افزایش کارایی سیستم، افزایش سرعت و تسهیل تهیه و پخش خبر و امکان مونیتورینگ همزمان در تمامی شبکه‌های اطلاع‌رسانی از جمله یافته‌های محقق در تحقیق فوق است. محقق محترم با توجه به این اصل که امروزه سازمان‌های رسانه‌ای بدون همگام شدن با تغییرات تکنولوژیکی و استفاده از تکنولوژی نوین قادر نیستند در رقابت جهانی در عرصه خبر باقی بمانند تاثیر این تغییرات در واحد مرکزی خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده است. برخی از یافته‌های تحقیق عبارتاند از:
- ضرورت و اجتنابناپذیر بودن دیجیتالی شدن سیستم و دقت هوشمندانه در انتخاب سخت‌افزار و نرم‌افزار و ضرورت آموزش و تربیت مستمر کاربران.
- دست‌یابی به مزایایی چون حذف نوار، کاهش تردد کارکنان تحریریه، از بین رفتن مشکلات ناشی از کار با تجهیزات مکانیکی و کاهش خطای انسانی.
- افزایش کارایی سیستم کاهش نیروی انسانی برای هر سه قسمت تهیه،پردازش و ارسال خبر.
- جلوگیری از اتلاف وقت در چالش‌ها و اختلاف سلیقه‌های موجود با یک‌دست شدن روند فکری در هر قسمت از چرخه تولید و پخش خبر.
- سهولت دست‌رسی به منابع آرشیو بدون حضور افراد و عدم تاثیرپذیری آرشیو از شرایط مخرب محیطی.
- امکان مونیتورینگ هم‌زمان و گسترده شبکه‌های خبری و ضبط و فهرست کردن آنها و در اختیار گذاری آنلاین تصاویر به تحریریه خبر.
- کاهش هزینه‌ها، افزایش سرعت و تسهیل در تهیه و پخش خبر، افزایش و دقت در کنترل و نظارت بر کارکنان توسط مدیران.
61--2 خبر‌نگاری و تولید خبر در تلویزیون تحت شرایط استفاده از تکنولوژی‌های ارتباطی ، اطلاعاتی با تمرکز بر روی رسانه های دولتی آلمان بررسی مدیریت 2000.در این تحقیق، مراحل تغییر و توسعه تکنیکی از آنالوگ به دیجیتال در تلویزیون‌های دولتی آلمان مورد بررسی قرار گرفته است.این تحقیق افراد فعال در حوزه های خبری را مورد خطاب قرا ر می‌دهد و سعی در جهت ایجاد انگیزه و محرکی برای اثر بخش‌تر کردن مدیریت رسانه دارد. اطلاعات مورد نیاز جهت روند کاری در یک هیئت تحریره با کمک مشاهده و مصاحبه با افراد ذی‌ربط و استفاده از منابع کتابخانه‌ای به‌دست آمده است.اطلاعات پایگاه‌های مختلفی که از سیستم دیجیتالی استفاده می‌کردند با اطلاعات حاصل از مصاحبه با سایر پایگاه‌های خبری آلمان مورد مقایسه قرار گرفته است. در فصل‌های مختلف این تحقیق مطالب زیر مورد توجه قرار گرفته است.
1- پروسه تولید خبر به‌صورت سیستماتیک
2- مدیریت یک گروه خبری و تهیه خبر تحت شرایط استفاده از سیستم آنالوگ
3- مدیریت یک گروه خبری و تهیه خبر تحت شرایط استفاده از سیستم دیجیتال
4- نگاهی به چگونگی مدیریت محتوا .
شایان توجه است که تکنیک‌های تولید و پخش در آلمان همواره با در نظر گرفتن استانداردهای «اتحادیه پخش اروپایی»موسوم به «ای بی یو» و «موسسه مطالعات رادیو وتلویزیون»موسوم به «آی آر تی» و انجمن تصاویر متحرک و مهندسی تلویزیون و سایر کمیته‌های فنی به‌روز می‌شود .
71--2 نقش «سن» SANدر اتاق خبر سازمان صداوسیما عنوان پژوهش سید عبدالحمید دستغیبی(1382)است. این تحقیق در حوزه فنی دانشکده صداوسیما صورت‌گرفته ‌است و محقق محترم کوشش نموده تا بر اساس مشکلات موجود همانند تکثیر و بازبینی مونتاژ در استفاده از نوارهای مغناطیسی و ویدئویی برای ضبط برنامه‌های خبری،اهمیت و جایگاه استفاده از سیستم‌های جدید در اتوماسیون کامل چرخه تولید و آرشیو منابع خبری اشاره نموده و به معرفی SAN (شبکه محیط ذخیرهسازی)به عنوان یکی از راه‌حل‌های موجود در دنیای دیجیتال پرداخته است.در این تحقیق کوشش‌شده است تا با بیان خصوصیات کاملا فنی این سیستم از قابلیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن در مقام مقایسه با نوار مطالبی بیان شود.
81- -2 تلویزیون و خبر سیر تحول واحد مرکزی خبر،عنوان تحقیق نسرین بهرامی(1380)است.
محقق بر این باور است که سازمان صداوسیما و به‌طور خاص واحدهای خبری از بدو تاسیس تاکنون به دلایل گوناگون دچار تغییرات و تحولات متعددی در حوزه ساختار، تشکیلات، ماموریت‌ها و شرح وظایف گردیده است. موضوع مهم و مشکل‌ساز برای محقق، تغییرات و تحولاتی است که در طول ده‌ها سال در واحد مرکزی خبر روی داده اما در جایی ثبت نشده است. گردآوری اطلاعات موجود برای دست‌اندرکاران حوزه خبری سازمان، برنامه‌ریزان سازمانی، تشکیلات، دانشجویان این رشته و سایر علاقه‌مندان از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف محقق در این تحقیق بررسی سیر تحولات واحد مرکزی خبر از ابتدای تاسیس تاکنون، به‌خصوص از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به بعد است. در این تحقیق با توجه به تحولات سیاسی ایجادشده و نقش معاونت سیاسی سازمان صداوسیما بخصوص واحد مرکزی خبر به عنوان منشاء اصلی تولید خبر در کشور، بررسی ساختار،تشکیلات، شرح وظایف، وضعیت نیروی انسانی واحد مرکزی خبر در قبل و بعد از انقلاب از اهمیت زیادی برخوردار است.
91--2 در زمینه سازمان خبر رادیو و تلویزیون تحقیقی تحت عنوان سیر تحول تکوین واحد مرکزی خبر انجام شده‌،این پژوهش حاصل تلاش فاطمه هاشم آبادی(1381)است.
محقق محترم بر اساس این‌که تهیه خبر از اهداف اساسی وسایل ارتباط‌جمعی بوده و نشر خبر و اطلاع‌رسانی در شکل‌گیری شخصیت اصلی یک رسانه ارتباطی از اهمیت خاصی برخوردار است بر این نکته تاکید دارد که وسایل ارتباط‌جمعی به عنوان اولین هدف،تهیه و انتشار اخبار را در راس فعالیت‌های خود قرار داده و در تلاش‌اند نیازهای خبری مخاطبان را تامین نمایند و در چنین حالتی است که آنها می‌توانند به عنوان ابزاری قدرتمند برای نفوذ در افکار عمومی و جهت‌دهی به نگرش‌ها عمل کنند. سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نیز همچون سایر رسانه‌های ارتباط‌جمعی بخش مهمی از فعالیت خود را به ارایه اطلاعات و اخبار به جامعه متمرکز کرده‌، به‌طوریکه رادیو از بدو تاسیس در سال 1319 به پخش اخبار همت گماشته است. در این پژوهش محقق برآن است تا در خصوص تاریخچه رادیو و فراز و نشیب‌های آن، به‌ویژه در بخش واحد مرکزی خبر اطلاعات جامعی گردآوری نماید. جمع‌آوری اطلاعاتی در خصوص شکل‌گیری،تکوین و تکامل ساختار و تشکیلات رادیو در بخش واحد مرکزی خبر، قبل و بعد از انقلاب از جمله مقوله‌های اساسی این تحقیق به‌شمار می‌رود.
1-10-2 در این زمینه همچنین پژوهشی با عنوان مقایسه روش‌های نوین مدیریت تولید گزارش‌های خبری با روش‌های سنتی، از سوی افشین احمدزاده،(1383)اجراء شده است.
محقق با استفاده از مصاحبه عمیق سوال های زیر را از منظر کارشناسان و دست اندرکاران خبر بررسی کرده است.
- آیا فرایندهای تولید گزارش خبری در دو الگوی العالم و واحد مرکزی خبر با هم متفاوتند؟
- از نظر شاخص‌های هزینه‌ی تولید گزارش خبری، کدامیک از دو الگو کاراترند؟
- آیا قابلیت‌های مدیریت از نظر عامل نظارتی و کنترل در تولید گزارش خبری با امکانات دیجیتال کاهش می‌‌یابد؟
بر اساس یافته‌های تحقیق، از میان سه فرضیه محقق، فرضیه اول تضعیف و دو فرضیه دیگر تقویت گردید.
- استفاده از اتاق خبر دیجیتال در مقایسه با روش‌های سنتی موجب تغییرات پایه‌ای در سازماندهی فرایندهای تولید گزارش خبری می‌گردد.
- استفاده از اتاق خبر دیجیتال با کاهش هزینه‌های تولید در مقایسه با روش‌های سنتی تولید گزارش خبری موجب افزایش کارایی می‌گردد.
- کنترل مدیریت در تولید خبر نوین نسبت به شیوه‌های سنتی کاهش می‌یابد.
2-1-11بررسی تاثیر مدیریت خبر بر شیوه‌های برجسته‌سازی اخبار در بخش‌خبری 14 شبکه اول و 30/20 شبکه دوم سیما از دیگر پژوهش های مرتبط با کار اتاق خبر در حوزه تلویزیون است که به وسیله منوچهر محمدیان،(1386) اجرا شده است.
در این پژوهش که با روش پیمایش انجام شده تاثیر مدیریت خبر در شبکه‌های سیما بر شیوه‌های برجسته‌سازی اخبار و شناسایی مسائل و موضوع‌های برجسته شده در اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است. بر اساس این پژوهش اخبار این دو بخش خبری از نظر جنبه موضوع‌های مورد اهمیت، مهمترین منابع و عوامل خبرساز، مهمترین ارزش‌ها و عناصر خبری برجسته در خبر، بار ارزشی اخبار برجسته شده،نوع خبر از لحاظ رویدادگرایی و شخصیت‌گرایی،منطقه‌ی رویداد خبر و نوع سبک تنظیم اخبار برجسته‌شده مورد بررسی قرارگرفته و تلاش‌گردیده نقش و تاثیر مدیریت هریک از این دو بخش خبری بر شیوه‌های برجسته‌سازی اخبار مشخص گردد.
در این پژوهش محقق شیوه‌های برجسته‌سازی اخبار در دو بخش خبری 20/30 و 14 و دیدگاه‌ها و نظرات سطوح مختلف افراد تاثیرگزار در مدیریت خبر را از طریق تحلیل محتوای اخبار بررسی کرده ‌است. در این پژوهش علاوه بر استفاده از تحلیل محتوا برای سنجش محتوای اخبار، از روش پیمایش برای نگرش مدیران ، سردبیران، خبرنگاران و عوامل مرتبط با گزینش خبر و تطبیق مقوله‌ها بهره‌گیری شده‌است.
مهمترین نتایج حاصل از این بررسی عبارت است از:
رابطه معناداری بین موضوعات خبری دو بخش خبری 14 و 20:30 وجود دارد.
رابطه معناداری میان عوامل موثر خبرساز دو بخش خبری 14 و 20:30 وجود دارد.
رابطه معناداری بین ارزش‌های خبری دو بخش خبری 14 و 20:30 وجود دارد.
رابطه معناداری بین عناصر خبری در دو بخش خبری 14 و 20:30 وجود دارد.
رابطه معناداری میان عامل رویدادگرایی و شخصیت‌گرایی خبرها در دو بخش خبری14
و 30 :20 وجود دارد.
رابطه معناداری میان منطقه رویداد خبر در دو بخش خبری 14 و 20:30 وجود دارد.
رابطه معناداری میان سبک خبر در دو بخش خبری 14 و 20:30 وجود دارد.
میان دیدگاه مدیریت بخش خبر 20:30 و خبرهای این بخش خبری همبستگی معناداری وجود دارد.
ب. مقالات
12-1-2 مدیریت اطلاعات دراتاق‌های خبر دیجیتال
این پروژه - ریسرچبرای افرادی که به دنبال پیدا کردن اطلاعات لازم برای مدیریت در اتاق خبر هستند مفید است. نویسنده‌ی سعی کرده با مطالعه‌ی روند تحولات و تغییرات در اتاق‌های خبر کشورهای مختلف و با استناد به تجارب بدست آمده در فرایند نوسازی در اتاق‌های خبر به پرسش‌هایی که فراروی فعالان خبری قرار دارد پاسخ گوید. شیوه‌های گزینش خبر از میان انبوه اطلاعاتی که روزانه به واحد خبر سرازیر می‌شود، راههای کاهش هزینه در اتاق خبر، کاربرد کامپیوتر، راه‌های افزایش و گسترش فعالیت گزارش‌گران و نحوه‌ی آماده‌کردن گزارش‌گران تازه‌وارد به اتاق‌ خبر در محیطی که دائما در حال تغییر است از جمله سوال‌هایی است که کوئین به آن پاسخ می‌دهد.

13-1-2 مدیریت تحول در اتاق خبر،از آنالوگ تا دیجیتال
به اعتقاد نویسنده پروژه - ریسرچ، انتقال از اتاق خبر آنالوگ به دیجیتال برای مدیران خبر یگ «انتخاب»به‌شمار نمی‌آید، بلکه فرایندی«اجتناب‌ناپذیر»است. آنچه امروز مدیران خبر باید درباره‌ی آن تصمیم بگیرند چگونگی مدیریت بهینه‌ی این تحول است. این تحول صرفا گذار از یک تکنولوژی کهنه به تکنولوژی جدید نیست بلکه در آن« مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و مهارت‌های قدیمی که کارکنان اتاق خبر با آنها خو گرفته‌ بودند جای خود را به دستگاه‌ها و مهارت‌های تازه می‌دهند. در این فرایند مشکلات پردامنه، پیچیده و گاه پیش‌بینی نشده‌ای بروز می‌کند و الزاماتی مطرح می‌شود که برخورد سنجیده و مدیریت منطقی و هشیارانه دشواری دوره انتقالی را برای سازمان خبر آسان‌تر خواهد کرد. تعهد جدی و عمیق مدیران به حمایت از روند انتقالی،تا جا افتادن کامل سیستم، دقت در انتخاب سیستم‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دیجیتال، آموزش و تربیت موثر نیروها، حفظ روحیه همکاری و تعامل میان کارکنان، ایجاد تمهیدات لازم برای حفظ کارایی در وضعیت‌های اضطراری و سرانجام انعطاف‌پذیری در حل مشکلاتی که در مسیر تحول بروز می‌کند از جمله الزامات موفقیت در دوران گذار به‌شمار می‌رود.
14-1-2 چالش‌های مشارکت در حوزه سایبراسپیس (دموکراسی دیجیتال)
به اعتقاد نویسنده، فن‌آوری‌های ارتباطی با دستکاری زمان و فضا دنیایی پدید می‌آورد که بسیار کوچک و فشرده است. این دنیا دنیای دیجیتال است که در ابزاری با ابعاد چند سانتی‌متری(مانند گوشی تلفن همراه)یا حداکثر چندین سانتی‌متری(مانیتورها و یا تلویزیون‌های دیجیتالی)جای می‌گیرد. بدین ترتیب فن‌آوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی به واسطه پدیدآوردن فضایی مجازی و دیجیتال، ابعاد و وجوه گوناگون زندگی فردی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده، پرسش‌ها و موضوع‌های جدیدی را پیش می‌آورد که پژوهش‌گران و نظریه‌پردازان حوزه‌های مختلف باید به آنها بپردازند. ویلهلم در این کتاب به نقد کتاب «دموکراسی در عصر دیجیتال»پرداخته است که به اهم آن اشاره نموده است.
- تشریح قابلیت‌ها و توانایی‌ فن‌آوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی جدید به‌ویژه پست الکترونیکی و اینترنت در تضعیف یا تقویت دموکراسی.
- برسی چالش‌های فراروی دموکراسی در عصر دیجیتال.
- بررسی مهارت‌های لازم برای بهره‌برداری از ابزارهای مشارکت در حوزه‌های «عمومی مجازی» یا مهارت‌های(سواد، آموزش، زبان و ...)با استفاده از رایانه، اینترنت، تلفن همراه و حتی برنامه شبکه‌های ماهواره‌ای.
- ابزارها، مشارکت در حوزه‌های عمومی مجازی، مانند امکان شرکت در بحث‌های مربوط به مسائل عمومی از طریق اینترنت در صورت داشتن کامپیوتر.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *