— -فایل پروژه - ریسرچ-290)

اتحادیه اروپا در سال 1997 آن را بدین صورت تعریف کرد:تجارت الکترونیک بر پردازش و انتقال الکترونیک داده ها شامل متن، صدا و تصویر مبتنی است.
- کاربرد وسایل الکترونیک برای تبلیغ،فروش،توزیع و پشتیبانی محصولات REF _Ref376085608 \h [3].
– کلارک چنین اظهار داشته است که تجارت الکترونیک یعنی هر نوع مبادله اطلاعات مربوط با امور تجاری از طریق ابزار الکترونیکی، حتی تلفن و فاکس.
–تجارت الکترونیک از دیدگاه اتحادیه اروپا:
هر شکلی از مبادله تجاری که در آن طرفین ذینفع به جای تبادلات فیزیکی یاتماس غیر مستقیم فیزیکی، به صورت الکترونیکی تعامل کنند(2001).
– تعریف تجارت الکترونیک از دیدگاه ارتباطات:
تحول خدمات، کالا و محصولات اطلاعاتی از طریق خطوط تلفن، شبکه های کامپیوتری و سایر وسایل ارتباطی REF _Ref376085772 \h [8].
بازنگری در تعریف مفاهیم موجود در هر یک از حوزه های فوق امری اجتناب ناپذیر شده است. تجارت الکترونیک عبارتست از "تجارت مبتنی بر وسایل و ابزار الکترونیک مانند فاکس،تلفن،اینترنت و...". تجارت الکترونیک در حقیقت تجارت مبتنی بر وب یا تجارت اینترنتی است. به این ترتیب "تجارت مبتنی بر انتقال الکترونیک داده ها" که از دهه 1980 و با توسعه اتوماسیون فراگیر شده است، به معنی تجارت الکترونیک در مفهوم خاص نیست، بلکه مبتنی بر شبکه جهان شمول وب، مفهوم تجارت الکترونیک است REF _Ref376085835 \h [10]. تجارت الکترونیک که تاچندی قبل به تعداد معینی از شرکت ها محدود می شد، در حال ورود به عصر جدیدی است که درآن تعداد زیادی مصرف کننده در شبکه حضور دارند. به علاوه، محتوای آن در حیطه مبادله داده های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیت های عمده تجاری از قبیل تبلیغات،آگهی،مذاکرات،قراردادها و تسویه حساب ها را نیز در بر گرفته است.
ازمجموعه تعارف ارائه شده ی بالا می توان نتیجه گرفت که زمینه های کاربرد تجارت الکترونیک بسیار گسترده تراز مبادله کالا و خدمات و گردش پول است و در تعریف آن و تعیین سیاست های مورد نظر باید علاوه بر کاربرد های بالفعل به کارهای بالقوه آن نیز توجه داشت REF _Ref376085608 \h [3].
تفاوت های تجارت الکترونیک با کسب و کار الکترونیک
دربیان تفاوت های تجارت الکترونیکی با کسب و کار الکترونیکی لازم است ازمفاهیم سنتی واژه ها بهره کافی جست. به عبارت دیگر دراینجا سعی بر آنست تا با تکیه بر مفهوم مبادله،تجارت،کسب و کار مفاهیم الکترونیکی آن ها نیز استخراج شود. لغت نامه آکسفورد مبادله را بخشی ازفعالیت های کسب و کارتعریف کرده است. معادله را بده بستانی می داند که در آن پول با کالا و خدمات تعویض می شود. REF _Ref376085949 \h [30]
دراین معنا، مبادله الکترونیکی را می توان انتقال پول، کالا یا خدمات از طریق شبکه الکترونیکی دانست. این فرهنگ لغت واژه تجارت را به معنای خرید و فروش کالا و خدمات تعریف کرده است که تقریبا با مفهوم مبادله برابری می کند. در تعاریف دیگر تجارت عبارت است از خرید و فروش کتالا و خدمات به خصوص وقتی که درحجم بالا صورت می گیرد. دراین رابطه تجارت(بازرگانی)در حوزه سازمان های تجاری شاملهای واحدی است که مسئولیت پشتیبانی خرید و فروش در مقیاس باا را برعهده دارد. REF _Ref376085949 \h [30]
از آن جمله می توان به فعالیت های نظیر مناقصه،استعلام بها،مذاکرهه قرارداد، سفارش، تحویل،پرداخت پول،مبادله و غیره اشاره کرد هریک ازاین فعالیت ها یک فعالیت تجاری به حساب می آید. با این تعریف می توان تجارت را مشتمل بر مبادله ای دانست که در مقیاس بالای آن،نیازمند پشتیبانی فعالیت های تجاری یاد شده است. ولی مهم آن ست که هریک از فعالیت های تجاری یاد شده با هدف مبادله انجام می شود. در تعریف کسب و کار نیز آکسفورد آن را شامل سازمانی که کالایی را می فروشد یا خدماتی را ارائه می کند می داند. این فرهنگ لغت در تعریف دیگر این واژه آن را به معنی حرفه، وظیفه و یا کار محصول یک فرد می داند REF _Ref376085949 \h [30].
درشرایطی که تجارت را تنها انجام مبادله بین فعالان کسب و کار تعریف کنیم، تجارت الکترونیکی در مفهوم محدود آن مد نظر است. وقتی کسب و کار الکترونیکی مد نظر باشد، تجارت الکترونیکی در مفهوم وسیع آن مطرح شده است و علاوه بر خرید و فروش کالا ها و خدمات به مسائلی نظیر ارائه خدمات به مشتریان، همکاری بین شرکای تجاری، انجام آموزش الکترونیکی و نیز فعالیت های تجاری در داخل بنگاه به صورت الکترونیکی می پردازد. به هر حال، بعضی از دیدگاه ها، کسب و کار الکترونیکی را فعالیت هایی غیر از خرید و فروش در اینترنت می دانند REF _Ref376085802 \h [36].
در این رابطه از مجموعه تعاریف بالا بر می آید که کسب و کار عباتست از هر گونه فعالیت تجاری که با هدف کسب سود، شغل عمومی یک فرد و یا یک حرفه، کار و یا نقش یک فرد در جامعه صورت می گیرد. در این تعریف، کسب و کار هم می تواند شامل یک مبادله با اهداف بالا باشد وهم می تواند در قالب فرایند های مختلف بازرگانی با اهداف یاد شده تعریف شود و یا اینکه گسترده تر از این مد نظر باشد. از طرفی، بنابر تعریف آکسفورد از کسب و کار به عنوان یک سازمان، می توان نتیجه گرفت که کسب و کار علاوه بر فعالیت های بازرگانی و مبادله می تواند سایر فعالیت های بازرگانی یک سازمان تجاری را نیز شامل شود، از جمله این بخش ها می توان به مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت زنجیره عرضه وطرح ریزی منابع و ملزومات تشکیلات سازمانی اشاره کرد REF _Ref376085949 \h [30].
تجارت الکترونیک بیشتر تکیه بر ارتباط بیرونی بنگاه یا فرد دارد، در حالی که کسب و کار الکترویک علاوه بر ارتباط بیرونی به استراتژی درون سازمان نیز اشاره دارد و شامل تجارت الکترونیک (EC)، هوشمندی شرکت ها (BI) ، مدیریت روابط با مشتری (CRM)، مدیریت زنجیره تامین (GSM)، برنامهریزی منابع شرکت (ERP) می شود. به طور خلاصه، کسب و کار الکترونیک تلفیق سیستم ها و فرایندها و زنجیره تامین و کل بازار با استفاده از اصول و فناوری های مرتیط با استفاده از ابزار اینترنت ست REF _Ref376085608 \h [3].
مبادله الکترونیکی
مبادله الکترونیکی به معنای انتقال الکترونیکی پول، کالا و خدمات بین خریدار وفروشنده است که البته منظور اسناد و اطلاعاتی است که نشان دهنده و اثبات کننده انتقال مالکیت پول، کالا و خدمات از نظر حقوقی است. مبادله پول، کالا و خدمات به خودی خود یک فعالیت تجاری هم به حساب می آید. بنابراین، کسانی که از طریق شبکه های الکترونیکی به مبادله کالا و خدمات با پول می پردازند، عملا تجارت هم می کنند. حال، اگر این مجموعه فعالیت ها با هدف کسب سود، امرار معاش یا کار دایمی فرد منظور شود، این فعالیت ها مفهوم کسب وکارالکترونیکی را نیز به خود می گیرند.
همانطور که در شکل 2-1 مشاهده می شود، تجارت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی و مبادله الکترونیکی، هر سه زمانی با هم برابرند که یک فرد به امر مبادله با هدف کسب سود، امرار معاش و یا کار دایمی بپردازد REF _Ref376085949 \h [30].
1390650268605کسب وکار الکترونیکی
=
تجارت الکترونیکی
=
مبادله الکترونیکی
00کسب وکار الکترونیکی
=
تجارت الکترونیکی
=
مبادله الکترونیکی

461962595250E-Transaction
مبادله الکترونیکی
00E-Transaction
مبادله الکترونیکی
-60960028575E-BUSINESS
کسب وکار الکترونیکی
00E-BUSINESS
کسب وکار الکترونیکی

-48577527876400
46767754254500
581024133349900
-3740156546850056292746032500
14763751417955شکل STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ شکل \* ARABIC \s 1 1 مبادله الکترونیکی[30]00شکل STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ شکل \* ARABIC \s 1 1 مبادله الکترونیکی[30]1476375236855کسب سود
امرار معاش
کار دائم
پ

00کسب سود
امرار معاش
کار دائم
پ

2667001187450041624253555900
تشکیلات سازمانی الکترونیکی
علاوه بر موارد بالا چنان چه حجم و مقیاس مبادلات و فعالیت های تجاری افزایش یابد، شرکت ها ملزم به انجام یک سری فعالیت های دیگر نظیر طرح ریزی نیازمندی های تشکیلاتی، مدیریت روابط با مشتری، مدیریت زنجیره عرضه و... در سازمان خود هستند تا بتوانند وظایف یاد شده، را پشتیبانی کنند. از تطبیق مجموع این فعالیت های تجاری، یک تشکیلات سازمانی را می توان تشکیلات الکترونیکی نامید REF _Ref376085949 \h [30].
کسب و کار الکترونیک
این واژه برای اولین بار در سال 1997 توسط شرکت IBM مطرح شد. کسب و کار الکترونیک مفهومی عام تر از تجارت الکترونیک را در بر می گیرد REF _Ref376085608 \h [3].
عمدتا واژه کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در بسیاری از متون، هم معنی به کار رفته است. از جمله تعاریف کسب و کار الکترونیکی می توان موارد زیر اشاره کرد:
تبدیل و تحول فرایند های یدی کسب و کار از طریق فناوری اینترنت.
یکپارچگی و سیالی بیش از پیش طرح ها، فرایند ها، تجهیزات و سیستم های تجاری که در راستای برآوردن نیازهای در حال تغییر مشتریان صورت می گیرد REF _Ref376085949 \h [30].
انجام همه فعالیت های یک شرکت(نه فقط مبادله) از قبیل بازاریابی، حسابداری و بودجه، پشتیبانی، کنترل موجودی انبار و... به عهده ی شبکه های کامپیوتری است REF _Ref376086296 \h [11].
در یک نگاه کلی می توان گفت که کسب و کار الکترونیک عبارتست از کاربردی کردن همه ی سیستم های اطلاعاتی برای تقویت و کنترل فرایندهای کسب و کار. امروزه، این فرایند ها با استفاده از تکنولوژی های مبتنی بر وب توسعه می یابند. مدل کسب و کار یک متد انجام کسب و کار است به نحوی که توسط آن شرکت بتواند خود را حفظ نموده و بقای خود را تضمین کند. به عبارت دیگر، تولید درآمد کند REF _Ref376086317 \h [14].
مدل های کسب و کار تجارت الکترونیکی بسیار متنوع هستند، ولی برخی نکات مشترک در این مدل ها به شرح زیراند:
بازاریابی مستقیم به صورت بر خط.
سیستم های مزایده و مناقصه الکترونیکی
معامله با قیمت مورد نظر خود
یافتن بهترین قیمت.
بازاریابی وابسته یا با واسطه.
بازاریابی مجازی
حراجی های بر خط.
8001002534285شکل STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ شکل \* ARABIC \s 1 2 رابطه تجارت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی و مبادله الکترونیکی00شکل STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ شکل \* ARABIC \s 1 2 رابطه تجارت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی و مبادله الکترونیکی800100181610EE
00EE
سیستم زنجیره ارزش.
1524000117475EC
00EC
-557530721360000-26225572707500034905955984875EEEEEEEEEEEE
00EEEEEEEEEEEE

225234591440ET
00ET

666750-104775CRM
SCM, ERP
KM
00CRM
SCM, ERP
KM
2724150-51435EG
EL
00EG
EL

CRM: مدیریت ارتباط با مشتری EL: آموزش الکترونیکی EG: دولت الکترونیکی
SCM: مدیریت زنجیره تامین ERP: طرح ریزی منابع انسانی KM: مدیریت دانش
82867545085شکل STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ شکل \* ARABIC \s 1 3 فعالیت های تجاری خارج از محدوده کسب و کار00شکل STYLEREF 1 \s ‏2 SEQ شکل \* ARABIC \s 1 3 فعالیت های تجاری خارج از محدوده کسب و کار
شاخص های تجارت الکترونیک
رشد و توسعه اقتصاد جامعه مبتنی بر اطلاعات و تکنولوژی ایجاد می کنند تا شاخص های آماری متناسبی برای اندازه گیری مفاهیم و موضوعات جدید ایجاد و تعریف شوند. یکی از موضوعات مطرح در دنیای اطلاعات، تجارت الکترونیک می باشد. با توجه به اهمیت موضوع و تاثیر آن بر اقتصاد کشورها، نیاز شدیدی به شاخص های آماری مناسب برای بررسی جنبه های مختلف مساله احساس می شود. با توجه به گستردگی ابعاد و همچنین رشد و توسعه سریع و روز افسون تجارت الکترونیک، تعاریف مختلفی ازآن ارایه شده است. از آنجاکه تدوین شاخص های آماری مبتی بر تعاریف است پس طیف وسیعی از شاخص ها برای تهیه و تدوین، پیش رو قرار می گیرند.
- تعداد/ نسبت شرکت های دارای کامپیوتر.
- سطح و سهم کارکنان دارای کامپیوتر شرکت ها.
- تعداد/ نسبت شرکت های داری دسترسی به اینترنت.
- تعداد/ نسبت شرکت های دارای وب سایت.
- تعداد/ نسبت شرکت هایی که از طریق اینترنت سفارش می گیرند.
- ارزش کالا ها و خدماتی که از طریق اینترنت سفارش داده می شود.
- تعداد/ نسبت خانوار های دارای کامپیوتر.
سازمان همکاری های اقتصادی آسیا- اقیانوسیه شاخص های دیگری را برای ارزیابی و توسعه تجارت الکترونیک معرفی می کند.
– تکنولوژی و زیر ساخت های اساسی.
– دسترسی به خدمات مورد نیاز.
– سطح فعلی و نوع استفاده از اینترنت.
– فعالیت های تسهیلاتی و بهبود دهنده.
– منابع انسانی و سطح مهارت ها.
–ایجاد موقعیت برای اقتصاد دیجیتال.
برخی شاخص های تجارت الکترونیک از دیدگاه موسسه آماری اتحادیه اروپا (یوروستت):
- استفاده از کامپیوتر.
– نوع ارتباط اینترنتی.
– استفاده از تجارت الکترونیک برای خرید.
– فرایند های بکار گرفته شده برای خرید های الکترونیکی.
– مدت زمان استفاده از تجارت الکترونیک برای خرید.
– موانع و مشکلات استفاده از تجارت الکترونیک برای خرید. – نسبت فروش به خانوارها از طریق تجارت الکترونیک REF _Ref376086296 \h [11].
مدل های تجارت الکترونیکتجارت الکترونیک زمینه بالقوه ای را برای کمک به ایجاد روابط ساده، روان، مولد، شفاف و موثر بین بخش های تجاری و مصرف کنندگان با یکدیگر و بخش های تجاری با یکدیگر فراهم می کند. این موضوع تحت عنوان مدل ای وجوه، فرصت ها و یا کاربرد های تجارت الکترونیک طبقه بندی و بررسی می شوند REF _Ref376085566 \h [2].
بنگاه تجاری و مصرف کننده.
بنگاه تجاری و بنگاه تجاری.
مصرف کننده و مصرف کننده.
بنگاه تجاری و دولت.
مصرف کننده و بنگاه تجاری.
بنگاه تجاری و کارکنان REF _Ref376085835 \h [10].
2-1-6- مدل تجارت و مصرف کننده: مدل تجارت- مصرف کننده شیوه جدید و سریع فروش کالا به مصرف کنندگان است. در این مدل، شرکت ها با مشتریان در ارتباط هستند و به مشتریان امکان می دهند تا از هر گوشه از جهان و هر زمانی از روز و شب کار خرید و فروش کالای مورد نیاز خود را انجام دهند REF _Ref376085566 \h [2].
در دنیای فیزیکی(واقعی)، تعداد مشتری ها، محدود تر و بازاریابی محصولات پر هزینه تر است. حذف واسطه ها و قیمت تمام شده برای مصرف کننده از جمله مزایای تجارت در این قالب است. در اینجا، فروشنده می تواند از طریق ارایه سفارش ساخت فروشگاه به شرکت هایی که در این زمینه فعالیت می کنند، به تجارت مجازی بپردازد. همنین آنها می توانند بخشی از فروشگاه های مجازی موجود را اجاره و یا نرم افزار های ساخت چنین فروشگا هایی را خریداری کنند REF _Ref376085835 \h [10].


2-6-2- بنگاه تجاری و بنگاه تجاری: در این مدل، طرفین معامله شرکت ها هستند. این نحوه داد و ستد بهترین و بیشترین فرصت را برای سرمایه گذاران جدید در تجارت الکترونیکی نوید می دهد، به طوری که 75 درصد از کل مجموعه تجارت جهانی اینترنتی را در یر می گیرد. داد و ستد تجارت- تجارت ستون فقرات اقتصاد نوین را تشکیل می دهد و دامنه ای گسترده از درآمد های کم تا بسیار زیاد را در بر می گیرد.
2-6-3- مصرف کننده و مصرف کننده: این مدل کار تجارت بین مصرف کننده ها را به صورتی ساده و روان تسهی می کند. طرفین معامله افراد هستند و منبع درآمد پولی است که برای برقراری ارتباط بین خریدار و فروشنده از آنها دریافت می شود. نحوه اخذ پول می تواند به صورت ویا به صورت حق کمیسیون باشد، مثل آژانس های مسافرتی هواپیمایی و سمساری های اینترنتی REF _Ref376085566 \h [2]. برگزاری انواع مزایده ها و مناقصه های الکترونیک که در آنها اغلب کالاهای مستعمل و دست چندم خرید و فروش می شود، از جمله این معاملات هستند.
2-6-4- بنگاه تجاری و دولت: در این مدل، بنگاه ها و دولت به تعامل با یکدیگر می پردازند. تبادل اطلاعات مالی و تجاری، دسترسی به قوانین و آیین نامه ها، پرداخت انواع تعرفعه ها، مالیات ها و عوارض و .... در قالب این کارکرد امکان پذیر است REF _Ref376085835 \h [10].
2-6-5- مصرف کننده و بنگاه تجاری: این مدل گستردگی چندانی ندارد، اما سبب پدیدار شدن تفاوت هایی بین تجارت مبتنی بر اینترنت و صورت ابتدایی تجارت شده است، مثل کرایه یک ماشین از نقطه ای مشخص با مبلقی مشخص از طرق اینترنت REF _Ref376085566 \h [2].
2-6-6 مدل بنگاه تجاری و کارکنان2: این کارکرد شامل تعامل بین بنگاه و کارمندان و کارکنان است.از جمله این ارتباطات می توان به اطلاع رسانی و کسب اطلاع از بخشنامه ها، آیین نامه ها، پرداخت ها و دریافت های مالی و... اشاره کرد REF _Ref376085835 \h [10].
تعریف تجارت سیارامروزه بسیاری از تعاملات تجاری الکترونیک از طریق وسایل سیار و با استفاده از شبکه های ارتباطی بی سیم و سایر تکنولوژی های با سیم تجارت الکرونیکی صورت می گیرد. تحت همین تاثیر، کارکرد برنامه های تجارت سیار در مدت زمانی کوتاه، افزایش چشمگیری داشته و موجب شده است که بسیاری از سازمان ها، حجم بالای از دارایی خود را به بررسی این قبیل تکنولوژی ها صرف کنند REF _Ref376086596 \h [13].
– خرید و فروش کالا ها و خدمات با استفاده از وسایل بی سیم از قبیل تلفن های همراه یا کمک داده شخصی (البته، این بیشتر به تجارت از طریق تلفن همراه مرسوم است) REF _Ref376086610 \h [12].
– به فرایندی اطلاق می شود که در آن تبادلات تجاری از طریق شبکه های مخابراتی سیار و با استفاده از ابزار های پرداخت، ارتباط یا اطلاعات سیار نظیر گوشی های تلفن همراه یا ابزار های دیجیتالی مشخص انجام شود REF _Ref376086622 \h [16].
– هرگونه انتقال الکترونیکی یا تبادل اطلاعات که به وسیله یک ابزار موبایلی و از طریق شبکه موبایلی انجام می شود و در خلال آن ارزش حقیقی ویا پیش پرداخت شده پولی در قبال دریافت کالا، خدمت یا اطلاعات منتقل می شود REF _Ref376086622 \h [16].
پاویلاین کسب و کار موبایل را تبادل کالا، خدمت یا اطلاعات با استفاده از فناوری موبایل تعریف می کند و اشاره می کند که کسب و کار موبایل تعریف وسیعی است که شامل ارتباطات، تراکنش ها و سرویس های دارای ارزش افزوده متفاوت با استفاده از پایانه های متنوع موبایل است. وی تجارت موبایل را به عنوان تراکنش با ارزش پولی که از طریق شبکه ارتباط از راه دور انجام می شود، تعریف کرده است REF _Ref376086654 \h [40]. رشد استفاده کنندگان از تلفن همراه بیش ازرشد استفاده کنندگان تلفن ثابت بوده است و از 50 میلیون نفر تقریبا به یک میلیارد نفر در سال 2002 رسیده است. در بیشتر کشور های در حال توسعه، مردم از تلفن همراه به عنوان اولین و مهم ترین وسیله دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) ، اینترنت و فناوری تجارت الکترونیکی استفاده می کنند REF _Ref376086610 \h [12].
بر اساس پیش بینی موسسه ایوم، حجم تجارت سیار در جهان تا پایان سال 2006 به بیش از 20 میلیارد دلار رسید که نسبت به 8 میلیارد دلار در سال 2005 و 7/4 میلیارد دلار در سال 2004 قابل توجه بود و حاکی از یک جهش اساسی در سال 2006 است REF _Ref376086596 \h [13].
در تجارت الکترونیکی و تجارت سیار، مسایل زیادی از قبیل بانکداری و بیمه، قانون گذاری، امنیت و خدمات اطلاعاتی پیش می آیند. مسایل مقرراتی در ارتباط با امنیت داده و شخصی بسیار مهم هستند. بررسی های به عمل آمده در ایالات متحده نشان می دهد که خدمات بی سیمی ابزار عمده ای برای مدیریت روابط مشتری(CRM)، مدیریت تجاری و فعالیت های بازاریابی در ارتباطات روزانه خواهد بود REF _Ref376086610 \h [12].
ویژگی های برنامه و خدمات تجارت سیاریک شبکه سیار مزایای بسیای نسبت به شبکه های ثابت و یا شبکه داده های مبتنی بر کامپیوتر دارد و همین امر موجب شده است که کشور های توسعه یافته و در حال توسعه پیشرو، سرمایه گذاری های کلانی در این زمینه انجام دهند. برخی از این مزیت ها شامل موارد زیر هستند REF _Ref376086596 \h [13]:
1-تسریع در عملیات: مصرف کنندگان در حال حرکت،کارکردن، مسافرت، اجتماع و خرید می توانند تجارت را انجام دهند.
2- ایجاد ارتباط شبکه: استفاده کنندگان می توانند در موقعیت های مختلف با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و بازاریاب ها می توانند از این شیوه دسترسی برای گسترش تولیدات و ارایه پیشنهاد های مطابق با انتظارات مشتریان استفاده کنند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *